Nedbrydning af boliger, erhvervs- og landbrugsejendomme

Vi varetager ansøgning om tilladelse til nedrivning, afmelding af vand, varme og el, så du er sikker på at det sker efter gældende regler.

Nedbrydningen foretages af maskinfører med håndværksmæssig baggrund. Så er både du og vi sikre på at nedbrydningen foregår forsvarligt, og med forståelse for bygningskonstruktioner.

Miljøsanering efter gældende lovgivning

Vi samarbejder med et professionelt miljøsanerings firma, så nedbrydningen sker på miljømæssig forsvarlig vis efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Knusning af beton og effektiv sortering af byggemateriale

Vi kildesortere det nedbrudte materiale og knusningen foregår på godkendt plads. Efter knusningen sorteres der igen i flere fraktioner, både maskinelt og manuelt. Den effektive sortering sikrer at det nedbrudte materiale lovligt kan bruges til vejfyld.

Alle former for kloakering og dræn

Hos Brdr. Rasmussen er du sikker på at få udført både professionel og lovmæssig korrekt kloakering af vores dygtige autoriserede kloakmester.

Anlægsarbejde

Vi har stor erfaring med anlægsarbejder. Det kan f.eks. være parkerings-, lager eller gårdspladser.

Nedsivningsanlæg

Vi tilbyder at indhente byggetilladelse til anlæg af nedsivning og herefter den praktiske udførsel af selve anlægget. Vi har gjort det mange gange, er hjemme i ansøgnings- og godkendelsesprocedurer, så du kan trygt overlade dette til os.

Støbearbejde

Vi tilbyder også at udføre alle former for støbearbejde i samarbejde med jtbyg.dk

Få et tilbud på dit projekt

Kontakt Mads Rasmussen på tlf. 23 23 23 76 for at høre mere eller for at få et uforpligtende tilbud.