Nedbrydning af udtjente bolig i byområder, landbrugsejendomme og knusning af beton

Vi varetager ansøgning om tilladelse til nedrivning, afmelding af vand, varme og el, så du er sikker på at det sker efter gældende regler.

Nedbrydningen foretages af maskinfører med håndværksmæssig baggrund. Dette er din sikkerhed for at nedbrydningen foregår forsvarligt og med forståelse for bygningskonstruktioner.

Vi samarbejder med et professionelt miljøsanerings firma, som er din sikkerhed for at nedbrydningen sker på miljømæssig forsvarlig vis efter den gældende lovgivning.

Vi kilde sortere det nedbrudte materiale og knusningen foregår på godkendt plads. Efter knusningen sorteres der igen i flere fraktioner, både maskinelt og manuelt.
Den effektive sortering sikrer at det nedbrudte materiale kan bruges til vejfyld.

 

Ring til Mads Rasmussen på tlf. 23 23 23 76 for at høre nærmere eller for at få et uforpligtende tilbud.