Gyllenedfældning giver det optimale kvælstofudbytte

Ved nedfældning af gylle opnås en højere
udnyttelse af kvælstof, og nedfældning er samtidig den bedste måde at reducere lugtgenerne efter gylleudbringningen.

Nedfældning i græsmarker med 12 meter nedfældere med faste kørespor.

Sprøjtning

Hos Brdr. Rasmussen udføres sprøjtningen med stor arbejdsbredde på sprøjten. Herved reduceres køreskader på marken. Sprøjtningen styres via GPS/RTK (mobilenheder) som giver en nøjagtighed med max. udsving på 2 cm. Systemet sikrer desuden minimal miljøbelastning og et minium af kemikalieforbrug p.g.a. automatisk sektionslukning ved overlapning.

Store fordele ved at indgå totalpasningsaftale
Ved indgåelse af totalpasninsaftale på sprøjtning udfører Brdr. Rasmussen din online sprøjtejournal. Dette frigør dig for det adminstrative arbejde i forbindelse med sprøjtningen. Du slipper for at etablere kemikalierum og fyldeplads. Ligesom det lovpligtige eftersyn på marksprøjten undgåes. Læs mere her.

Undgå likviditetsbinding i et dyrt kemilager – læs mere om salg af kemikalier her.

Handel med kemi, såsæd, wrapballer og knust beton

Hos Brdr. Rasmussen driver vi ikke kun maskinstation.
Vi kan også være din leverandør af kemikalier, hvorved du undgår likviditetsbinding i et dyrt kemikalielager.
Det samme gør sig gældende med såsæd.

Vores kundekreds danner også basis for både køb og salg med bl.a. wrapballer og knust beton.

Ring til Mads Rasmussen og hør nærmere hvis du er interesseret i én eller flere af ovenstående produkter – tlf. 23 23 23 76

GPS system sikrer dig faste kørespor i marken

Ved brug af GPS i markarbejdet minimeres overflødig behandling af jorden, samtidig opnår man maksimal arealdækning på kortest mulig tid. Produktiviteten bliver ligeledes forøget da GPS’en giver mulighed for at arbejde under forhold med lav sigtbarhed, som støv, tåge og mørke.

Når behovet for menneskelig skøn reduceres, øges sprøjteeffektiviteten og oversprøjtning formindskes. Brdr. Rasmussens sprøjter opererer desuden med sektionslukning, hvilket bevirker en kemikaliebesparelse på op til 15%

Vi er også klar til at hjælpe, når høsten
skal i hus

Hos Brdr. Rasmussen A/S foretager vi mejetæskning af alle frø- og kornsorter samt direkte rapshøst. Dette foregår med 4 stk. New Holland mejetærskere, 24 – 30 fod.

Sommeren 2011 var en besværlig affære p.g.a. voldsom nedbør. Derfor valgte vi at investere i en ny mejetærsker med bælter. Dette muliggør nu bjærgning af afgrøder fra lavtliggende marker – på trods af en regnfuld sommer.

Mejetærskning
– nu også med bælter

Sommeren 2011 var usædvanlig våd. Som en konsekvens af dette valgte Brdr. Rasmussen at investere i et bæltesæt til én af de fire New Holland mejetærskere.
Dette gør det nu muligt at få afgrøderne fra lavtliggende marker i hus på trods af en våd sommer.